Hakkımızda

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ALTIN BİLEZİK dergisi, 2018 Aralık ayından itibaren yayınlanmaya başlamış olup, yılda on iki defa okuyucularıyla buluşacaktır. Geleneksel medya ve kitle iletişim araçlarının yerini sosyal medyaya bıraktığı günümüz dünyasında daha geniş kitlelere ulaşabilmek için Altın Bilezik Dergisi’nin bir internet dergisi olarak çıkarılması uygun görülmüştür.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki programlara ilişkin bilgi sunumu, fikir paylaşımı ve karşılıklı iletişimin yer alacağı platformumuzda; köşe yazılarının yanı sıra alanlara yönelik gündelik hayatta ve iş hayatında yaşanan güncel gelişmeler yer alacaktır.

Amacı; okuyucularını, ülkemizdeki ve dünyadaki kültür, sanat, eğitim, hukuk, teknoloji, inovasyon ve daha birçok konudaki gelişmelerden haberdar etmektir. Ayrıca artan genç nüfusla birlikte mesleki eğitimin dünyada giderek önem kazanmasına paralel olarak ülkemizdeki meslekî eğitimin gelişim çizgisini takip etmek ve bu konuda bir farkındalık yaratmak amacı da güdülmektedir.